Kristlik kogudus
“Ühendus Kristuses”

Jääge Minusse ja Mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää Minusse.
(Joh. 15, 4)

Kristliku koguduse “Ühendus Kristuses” peamine siht on tuua hinged sisemise, vaimulikult reaalse elu juurde Kristusega, mitte ainult sõnades, vaid tegelikkuses.

Koguduse asutajad Elava Kristuse väega ja oma isikliku kogemuse kaudu:

  1. avasid sügava patukahetsuse tee koos tunnistusega pattude andekssaamise kohta (1. Joh. 5, 10-11);
  2. avasid sisemise võitluse tee oma päritud lihalike kalduvustega;
  3. viisid hinged sisemisesse ühendusesse Kristusega.

“Ühendus Kristuses” taotleb Elava Kristuse väega avada ja ennistada see unustatud ning kaotatud hinge sisemine ühendus Jumalaga, milles seisneb elava kristluse olemus ja siht.

Koguduse eesmärk on avada Kristust Ennast, Tema õpetust, Tema käsusõnu ilma midagi muutmata, midagi lisamata iseenda poolt, inimlikku ega isiklikku. Selles on “Ühendus Kristuses” ideaal!

Kristliku koguduse „Ühendus Kristuses“ ametlik veebileht
Copyright uhendus-kristuses.eu © 2019-2024