Savienība
“Vienotība Kristū”

Palieciet Manī, un Es — jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī.
(Jāņa ev. 15:4)*

Savienības “Vienotība Kristū” galvenais mērķis – vadīt dvēseles uz iekšēju, garīgi reālu dzīvi ar Kristu, ne vārdos, bet realitātē.

Savienības dibinātāji dzīvā Kristus spēkā (balstoties garīgajā pieredzē):

  1. atklāja dziļas grēku nožēlas ceļu ar liecības saņemšanu par grēku piedošanu (1. Jāņa 5:10-11);
  2. atklāja iekšējās cīņas ceļu ar pārmantotām grēcīgām tieksmēm;
  3. vadīja dvēseles uz iekšēju, garīgu apvienību ar Kristu.

“Vienotība Kristū” tiecas atklāt un atjaunot Dzīvā Kristus spēkā to aizmirsto un pazaudēto dvēseles iekšējo vienotību ar Dievu, kas ir dzīvās kristietības mērķis un būtība.

Savienības mērķis ir atklāt Pašu Kristu, Viņa mācību, Viņa likumus neko neizmainot, nepievienojot neko no savējā, cilvēciskā un personīgā. Tas ir Savienības “Vienotība Kristū” ideāls!

*Bībeles teksts: ©British and Foreign Bible Society, 1965; 1965. gada izdevuma revīzija; ©Latvijas Bībeles biedrība, 1997

Apvienības "Vienotība kristū" oficiālā mājas lapa
Copyright uhendus-kristuses.eu © 2019-2024