Garīgie mērķi

1) Pamodināt cilvēkos dedzīgu vēlēšanos atrast dzīvo Kristu un sekot Viņam.

2) Apvienot Dzīvajā Kristū visas slāpstošās dvēseles, kuras iet Kristus ceļu, un sasniegt garīgo vienotību.

3) Sasniegt Dieva Vārda garīgo atziņu, padziļinātas tā izzināšanas un iedziļināšanās ceļā.

4) Pacelt jaunatnes tikumisko līmeni Evaņģēlija garīgo ideālu vārdā.

Savienība savu mērķi sasniedz Dieva Vārda izzināšanas un apgūšanas ceļā, stingri īstenojot garīgos likumus savā personīgajā dzīvē, turklāt, izrādot pilnīgu uzticību, paklausību un patiesu attieksmi pret Dieva Vārdu.

 

 

Apvienības "Vienotība kristū" oficiālā mājas lapa
Copyright uhendus-kristuses.eu © 2019-2024