Vēsturiskā uzziņa

Kristīgo Savienību “Vienotība Kristū” 1932. gadā Igaunijā nodibināja laulātie Mihails un Natālija Smirnovi, un tā tika reģistrēta ar Igaunijas Republikas Tieslietu un Iekšlietu ministra lēmumu.

Agrāk, pirms Pirmā pasaules kara, Mihaila Smirnova garīgā darba rezultātā tika dibinātas divas kristīgas draudzes: Smoļenskas guberņā un vēlāk “Filadelfijas draudze” Gatčinā pie Pēterburgas.

Mihails, Pētera dēls, Smirnovs — cēlies no zemnieku kārtas, bija daudz darbojies reliģiskās darbības sfērā..

Natālija, Nikolaja meita, Smirnova — cēlusies no muižnieku kārtas; Sanktpēterburgā pabeidza Pedagoģiskā institūta valodniecības un vēstures fakultātes, un divu gadu laikā turpat apguva apoloģētiku (kristīgās reliģijas aizstāvības māku).

Savienības valdē, to dibinot, tika iekļauti Tartu Universitātes studenti, kuri bija patiesi atgriezušies.

Savienība “Vienotība Kristū” izdeva garīgi-literārus žurnālus, kā arī tika publicēti daudzi garīgi darbi.

Igaunijā tika atvērtas vairākas Kristīgās Savienības filiāles.

1997. gada 21. janvārī Savienība “Vienotība Kristū” tika reģistrēta Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrijā, balstoties uz jauno likumdošanu.

Apvienības "Vienotība kristū" oficiālā mājas lapa
Copyright uhendus-kristuses.eu © 2019-2024