Kuidas leida Jeesust?

Kallid lapsed! Kord küsisin ühelt väikeselt tüdrukult: „Kas sa tunned Jeesust?“ – „Ei“, – vastas tütarlaps tõemeelselt.
„Kas sa ei ole kunagi kuulnud Jeesusest?“ – küsisin ma edasi.
– „Jah, ma olen Temast palju kuulnud aga maapeal pole ma Temaga kohtunud. Tähendab, ma ei tunne Teda!“ – teatas ta veendunult.
Selle tütarlapse õiglus ja avameelsus tekitasid minus vaimustust.
„Aga miks sa siiani pole Temaga kohtunud?“ – küsisin mina.
„Ma tean, et Jeesus elab kõrgel taevas…,“ – ta mõtles natukene järele ja siis jätkas: „Räägitakse, et kunagi ammu elas Jeesus maapeal, siis Ta kogus lapsed Enese ümber ja õnnistas neid, aga kuidas Temaga nüüd kohtuda?“ – küsis tütarlaps kurvalt.
„Sa ütlesid õigesti, – vastasin ma temale, – et Jeesust tunda, peab Teda nägema, see tähendab, on vaja Jeesusega kohtuda. Kuulda Jeesusest, ei tähenda veel, et sa Teda tunned. Olgugi, et sa palju Tema kohta jutustusi oled kuulnud, sa ei tunne oma Päästjat. Aga kõige tähtsam meie elus on, nagu sa ise ütled, kohtuda Jeesusega!
„Mulle räägiti, et peab Jeesust armastama, aga kuidas ma saan Teda armastada, kui ma Teda ei tunne?“ – esitas tütarlaps mulle uue küsimuse.
„Sa järeldad õigesti: selleks, et kogu südamest Jeesust armastada, on vaja Teda isiklikult tunda“, – vastasin mina. „Küsimus on ainult selles: kuidas kohtuda Jeesusega siin maapeal? Sellel ajal, kui Jeesus elas siin, inimeste keskel, oli lastel väga lihtne tulla Jeesuse juurde, Keda nad palavalt armastasid. Nad avasid Temale kõik, mis oli kogunenud nende väikestesse südametesse, jutustades pisaratega oma vallatustest ja halbadest tegudest. Jeesus, nähes nende tõemeelset kahetsust, kahjutunnet ja valu oma halbade tegude pärast ja kindlat tahet heaks ja sõnakuulelikuks saada, andis neile andeks ja kinkis uue südame, mis oli sõnakuulelik Jeesusele ja täis armastust ligimeste vastu.
Need lapsed pidid ainult vanemate käest teada saama, kus Jeesus viibis?
Juhtus, et Jeesus käis kaugel jutlustamas ja lapsed pidid siis paluma vanemaid ennast Jeesuse juurde viia. Paljud vanemad tõid rõõmuga oma lapsed Jeesuse juurde ja palusid Teda panna käed nende peale, et neid terveks teha ja õnnistada.
Praegu on palju lihtsam Jeesust leida: pole tarvis paluda inimeste abi, pole tarvis kusagile minna, et Jeesust leida. Kuigi Jeesus elab nüüd kõrgel taevas, näeb Ta sealt kõik, kuuleb kõik, tungib kõige sisse ja teab kõik. Piisab sellest, kui üksipäini oma toas põlvili lasta ja oma süda Jeesusele avada. Peab ainult Teda palavalt pisaratega ja tõemeelselt paluma, et Ta kõik andeks annaks, mis sa paha ja kurja oled teinud. Siis Jeesus võtab sind vastu ja ilmutab sulle Ennast vaimus (Ilm. 3, 20).
Kui Jeesus elas maa peal, pidid lapsed Tema juurde minema, aga nüüd tuleb Jeesus Ise igaühe juurde, kes kõiges tõemeelselt kahetseb ja otsustab oma südame ja terve oma elu Temale ära anda. Sa muidugi tead, et Jeesus suri meie eest kui ohver meie pattude pärast. Teda pandi hauda nagu kõiki, kes on surnud. Aga surm ega haud ei võinud Jeesust kinni pidada, kuna Tal ei olnud ühtegi pattu. Jeesus on Jumala Poeg – sellepärast ta ei võinud pattu teha, kui Ta ilmus maa peale inimlikus ihus. Elu tuli tagasi Jeesusesse, Ta tõusis ülesse ja tuli hauast välja. Ülestõusnud Jeesuse ihu on hoopis teistsugune kui meie patune ihu. Jeesus võib alati meie juurde tulla isegi läbi kinnise ukse. Tema ihu on vaimlik ja mingisugused müürid ega inimesed ei saa Teda takistada selle juurde tulemast, kes januneb Teda oma südamesse vastu võtta (Joh. 20, 19 ja 26). Aga füüsiliste silmadega, millega me näeme meid ümbritsevaid asju nagu maju, puid, inimesi jne ei saa näha vaimlikku. Füüsiliste silmadega ei ole võimalik Ülestõusnud Kristust näha, sellepärast et Jeesus ilmub vaimlikult. Paljud inimesed ei usu Jeesusesse sel lihtsal põhjusel, et nad ei näe Teda: nende vaimlikud silmad on suletud – nad on vaimlikult pimedad, aga oma füüsiliste silmadega nad võivad näha ainult füüsilisi, s.o. maiseid asju.
Selleks, et näha vaimlikku, on vaja saada Jumalalt vaimlikud silmad. Peab paluma Jeesust, et Ta avaks meie vaimlikud silmad, siis me võime Teda näha. Kõike vaimlikku võime näha ainult vaimlikkude silmadega. Sellepärast inimesed, kes ei näe vaimlikkude silmadega, kahtlevad kõiges vaimlikus! Vaesed, õnnetud inimesed! – Nad ei usu ainult sellepärast, et nad ei näe.“
„Aga, mida ma pean tegema, et ka mina saaksin vaimlikud silmad ja võiksin näha Jeesust?“ – küsis tütarlaps elavalt ja tuliselt.
„Kui sa patukahetsusepisarates avad kogu oma südame Jeesusele ja palud palavalt Temalt andestust oma pattude pärast, siis Jeesus tingimata tuleb ja peseb sind Oma verega. Sinu süda saab puhtaks ja helgeks, siis Jeesus avab sinu vaimlikud silmad ja sa näed Jeesust. Ainult need, kes puhtad südamelt, võivad näha Issandat! (Matt. 5, 8)
Kui sinu süda saab Jeesuse vere läbi puhtaks, siis näed ka sina Jeesust! Peale esimest kohtumist Jeesusega, kui sa kõiges Temale sõnakuulelikuks jääd, tuleb Ta tihti sinu juurde ja räägib sinuga (Ilm. 3, 20). Jeesus seletab sulle kõik, millest sa aru ei saa ja avab ning näitab sulle palju imelisi asju, millest sa praegu veel midagi ei tea. Jeesus lubas kõikidele lastele, kes Teda armastavad ja Tema juurde tulevad, anda Oma taevariigi.“ (Mark. 10, 14)
Väike tüdruk kuulas kõike tähelepanelikult ja tema tõsisest näost oli näha, et ta võttis iga sõna südamega vastu ja tegi sisemise kindla otsuse.
„Kas sa tahad kohuda Jeesusega?“ – küsisin ma.
„Jah, ma tahan!“ – vastas tüdrukuke.
Ei möödunud palju aega, kui ma kohtusin jälle selle tütarlapsega. Kui ta mind nägi, jooksis ta suure rõõmuga minu juurde ja hõiskas: „Ma kohtusin Jeesusega! Miks mulle keegi varem ei öeldud, et see nii lihtne, nii kerge ja imeline on Jeesusega maapeal kohtuda! Aga mina mõtlesin varem, et Jeesus on nüüd taevas ja Teda maapeal leida ei ole võimalik.
Oh, küll ma olen õnnelik! Ma tunnen nüüd ise Jeesust!
Ta andestas mulle kõik ja ütles, et Ta tuleb veel minu juurde!“ tunnistas tütarlaps vaimustusega oma ümberpöördumisest.
Armsad lapsed! Saada Kristuselt pattude andestus, uus puhas süda ja näha Jeesust, tähendabki ümber pöörduda, see on, maha jätta kõik patune, kuri, sõnakuulmatus ja anda oma süda tervelt ja jäädavalt Jeesusele.
„Kuidas see siis juhtus?“ küsisin mina tütarlapselt, vaadates tema puhastesse, säravatesse silmadesse. Tütarlaps mõtles ja valjult ning järjekindlusega kirjeldas mulle oma kaunist ümberpöördumist – oma kohtumist Elava Kristusega: „See oli nii: terve päeva ma mõtlesin järele, et ma nii palju vallatust tegin, ei kuulanud isa ega ema sõna, ja tegin Jeesuse sellega kurvaks. Õhtul oma voodis nutsin vaikselt, et keegi ei kuuleks ja palusin ikka Jeesust: tule minu juurde ja anna mulle andeks! Aga ise mõtlesin: Jeesus on nii hea, kindlasti annab Ta mulle andeks ja tuleb mu juurde. Olin veel põlvili, palusin ja nutsin. Ja vaata ei tea, kuidas see oli – korraga näen, minu voodi ääres seisab Jeesus: aga mitte niisugune nagu piltidele joonistatud, vaid hele, nagu oleks päike valgustanud Teda ja nagu oleks päike Temas Endas olnud! Näen kuidas Jeesus vaatab minu peale niisuguste armastavate silmadega. Ah! Ma ei oska teile seda jutustada!… Ma natuke siiski ehmatasin alguses, aga Jeesus ütles: „Ära karda, see olen Mina“ ja pani Oma käe mu pea peale, ja hirm läks mööda, ainult rõõm ja rõõm! Ma ütlesin Jeesusele: „Kallis Jeesus, tule ikka minu juurde!“ Ta vaatas mu peale nii, et ma kohe teadsin, et Ta mulle kõik andeks on andud, et Ta mind armastab ja lubab uuesti tulla.“ Tütarlaps jäi vaikseks ja jätkas tõsiselt: „Minu süda on nüüd hoopis teiseks muutunud: mul on uus süda, hea ja Jeesusele sõnakuulelik! Ma armastan Jeesust, nii armastan Teda! Ma tahan teha ainult seda, mida tahab Jeesus! Ja armastan kõiki nüüd!“
Tõesti, see oli juba hoopis teine tütarlaps: Jeesus kinkis temale õrna ja hea südame, täis armastust ja Temale sõnakuulmist. Kõik märkasid seda imelist muudatust tütarlapsega ja küsisid, mis on juhtunud selle tütarlapsega, et ta nii „pidulik“ välja näeb, nagu seda väljendas tema väike vend, kellega ta enne alaliselt tülitses.
Armsad lapsed, kas teie ei tahaks ka kohtuda Jeesusega ja selle tütarlapse järele teha, kellest ma teile praegu jutustasin, kelle süda täidetud oli armastusest Jeesuse vastu? Juba täna võite teie niisama õnnelikkudeks ja headeks saada kui tema. Paluge ka teie pisaratega Jeesuselt andeks oma pahad teod ja paluge, et Jeesus ka teie juurde tuleks.
Jeesus ootab teid, armsad lapsed! Avage oma südamed Temale palavas armastuses, kahetsuses ja otsustage ikka Jeesusele sõnakuulelikuks jääda. Anda oma süda Jeesusele, tähendab kõiges olla sõnakuulelik Temale. Ka teie leiate Jeesuse, just nagu see väikene tütarlaps. Jeesus Ise annab meile selle imelise tõotuse: „Mina ei taha teid mitte vaeseiks lasteks jätta; Mina tulen teie juurde… maailm ei näe Mind enam mitte, aga teie peate Mind nägema; sest Mina elan ja teie peate elama(Joh. 14, 18-19).

Nataly Smirnov.
(Tõlge vene keelest M. O.)

Kristliku koguduse „Ühendus Kristuses“ ametlik veebileht
Copyright uhendus-kristuses.eu © 2019-2024