Konfidentsiaalsusleping

Kasutaja konfidentsiaalsuse tagamine on Ühendus-Kristuses veebilehe toimimise tähtis aspekt. Käesolev konfidentsiaalsuse kokkulepe sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid on võimalik saada kasutaja viibimise ajal Ühendus-Kristuses veebilehel ja kuidas neid kasutatakse.

Personaalse info saamine

Ühendus-Kristuses kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

  • andmeid selle kohta, kuidas kasutatakse Ühendus-Kristuses veebilehte;
  • andmeid kõigi operatsioonide kohta, milles kasutaja osaleb sellel lehel;
  • infot, mida kasutaja sisestab veebilehel registreerumiseks;
  • kasutaja poolt edastatavat infot meie poolsete teenuste osutamise eesmärgil;
  • mis tahes muud kasutaja poolt Ühendus-Kristuses veebilehel edastatavat infot.

Personaalse info kasutamine

Ühendus-Kristuses võib kasutada kasutaja personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

  • veebilehel töö toetamiseks;
  • spetsiaalselt kasutajale mõeldud veebilehe personifitseerimiseks;
  • kasutajale juurdepääsu võimaldamiseks kõigile veebileheteenustele;
  • kasutajat puudutava info avaldamiseks veebilehel.

Teie andmete turvalisus

Ühendus-Kristuses püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed kasutaja isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. Ühendus-Kristuses säilitab kasutaja poolt edastatud infot üksnes turvalistel serveritel. Eriti tähtis info edastatakse üksnes sifreeritult, kasutades selleks tänapäevaseid krüptograafiameetodeid.

Antud dokumenti muudatuste tegemine

Ühendus-Kristuses saab teha parandusi Konfidentsiaalsuse kokkuleppesse, uuendades nimetatud veebileht. Ühendus-Kristuses jätab endale õiguse mitte teavitada isiklikult taolistest muudatustest. Seepärast soovitame kasutajal aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokumenti jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.

 

Kristliku koguduse „Ühendus Kristuses“ ametlik veebileht
Copyright uhendus-kristuses.eu © 2019-2024