Konfidentsiaalsusleping

Kasutaja konfidentsiaalsuse tagamine on Ühendus-Kristuses veebilehe toimimise tähtis aspekt. Käesolev konfidentsiaalsuse kokkulepe sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid on võimalik saada kasutaja viibimise ajal Ühendus-Kristuses veebilehel ja kuidas neid kasutatakse.

Personaalse info saamine

Ühendus-Kristuses kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

  • andmeid selle kohta, kuidas kasutatakse Ühendus-Kristuses veebilehte;
  • andmeid kõigi operatsioonide kohta, milles kasutaja osaleb sellel lehel;
  • infot, mida kasutaja sisestab veebilehel registreerumiseks;
  • kasutaja poolt edastatavat infot meie poolsete teenuste osutamise eesmärgil;
  • mis tahes muud kasutaja poolt Ühendus-Kristuses veebilehel edastatavat infot.

Personaalse info kasutamine

Ühendus-Kristuses võib kasutada kasutaja personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

  • veebilehel töö toetamiseks;
  • spetsiaalselt kasutajale mõeldud veebilehe personifitseerimiseks;
  • kasutajale juurdepääsu võimaldamiseks kõigile veebileheteenustele;
  • kasutajat puudutava info avaldamiseks veebilehel.

Teie andmete turvalisus

Ühendus-Kristuses püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed kasutaja isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. Ühendus-Kristuses säilitab kasutaja poolt edastatud infot üksnes turvalistel serveritel. Eriti tähtis info edastatakse üksnes sifreeritult, kasutades selleks tänapäevaseid krüptograafiameetodeid.

Google Analyticsi ja Crashlyticsi kasutamine mobiilirakendustes

Saiditeenused võivad kasutada ka Google Analyticsit ja Crashlyticsi, et koguda anonüümseid andmeid mobiilirakenduse toimivuse ja kasutamise kohta. Neid andmeid kasutatakse ainult rakenduse anonüümseks analüüsiks ja tõrkeotsinguks. Google Analytics ja Crashlytics võivad koguda teavet, nagu kordumatu seadme identifikaator, operatsioonisüsteemi versioon, rakenduse jõudlusandmed ja veateave. Google Analytics ja Crashlytics koguvad geograafilise asukoha andmeid, kuid need andmed on piiratud kasutaja linna ja piirkonnaga. Google Analyticsi ja Crashlyticsi kogutud andmeid ei kasutata turunduseesmärkidel ning neid ei jagata kolmandate osapooltega.

Antud dokumenti muudatuste tegemine

Ühendus-Kristuses saab teha parandusi Konfidentsiaalsuse kokkuleppesse, uuendades nimetatud veebileht. Ühendus-Kristuses jätab endale õiguse mitte teavitada isiklikult taolistest muudatustest. Seepärast soovitame kasutajal aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokumenti jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.

 

Kristliku koguduse „Ühendus Kristuses“ ametlik veebileht
Copyright uhendus-kristuses.eu © 2019-2024